Verzamellijst artikels boekbinden

genoemd BOEKBEHOUDRAPPORT

Jean-Marie heeft een titanenwerk verzet.

Hij heeft alle artikels die verschenen zijn in onze jaarboeken aangaande het

boekbinden gecatalogeerd en geïnventariseerd in een document in pdf.

Zo kunt u rustig thuis bekijken welk artikel je belangstelling wegdraagt.

Die file kunt u downloaden door te klikken op onderstaand pdf-icoon